Blue Flower

SZKOŁA RYSUNKU

W latach 1975 – 2003 mgr inż. arch. Sławomir Arabski kierował Zespołem Rysunku i Malarstwa w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Jest wychowawcą licznej rzeszy studentów architektury i twórcą „Łódzkiej szkoły rysunku odręcznego”, która w tym okresie miała wysokie oceny w całej Polsce. „szkoła” obejmowała rysunek studialny, plenerowy i prezentacji architektury. Podczas jego pracy powstał szczegółowy program nauczania, uczono malowania gwaszami i akwarelami oraz rysowania piórkiem, rysowano pastelami liczne repliki obrazów wybitnych malarzy i grafików, urządzano wystawy prac studenckich, rysowano z natury liczne obiekty odchodzącej starej Łodzi, prowadzono kursy rysunku dla studentów architektury Europy Zachodniej oraz publikowano rysunki studenckie.

Obecnie obowiązujący program nauczania rysunku jest kontynuacją, zasad i metod wprowadzonych i wykonywanych przez mgr inż. arch. Sławomira Arabskiego w okresie kiedy kształtował oblicze tego ważnego przedmiotu dla architektów. Bez wątpienia z ogromnym sentymentem i sympatią, a może nawet z łezką w oku dawni studenci i współpracownicy wspominają czasy wspólnych plenerów, kolorowych klauzur, środowiskowych spotkań i zajęć przygotowawczych. Szanujemy również, wspomnienia dobrej pracy zespołu (rysunku i malarstwa), jego organizacji i czytelnej pozycji jaką posiadał w Instytucie.

 

starszy wykładowca

mgr inż. arch. Piotr Gawłowski

Repliki i rysunki wykonane przez studentów prof. Arabskiego

Arabski przez cały okres swej pracy na Politechnice Łódzkiej dbał nie tylko o wysoki poziom studenckiego rysunku, ale również budował zaplecze dydaktyczne kierowanej przez siebie katedry. Z kilku absolwentów Wydziału Architektury PŁ zrobił nauczycieli rysunku i malarstwa.

Oto Oni i kilka ich prac :

Stefan Dobrowolski, Piotr Gawłowski, Beata Pietrzak - Kieszniewska, Agnieszka Midera - Crespi, Krzysztof Ułamek, Maciej Olenderek i Marek Pabich.

 

Stefan Dobrowolski

Piotr Gawłowski

Agnieszka Midera - Crespi

Krzysztof Ułamek